SUNUŞ

Bu interaktif harita, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin türlere ve dallara göre ayrımı çerçevesinde il bazında dağılımını görsel olarak sunmak üzere tasarlanmıştır.

Yine, bu interaktif haritada sağlık tesisleri bünyesinde kurulan, hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilmiş fiziki alan, özel teknolojik donanım ve sertifikasyon sahibi nitelikli personel istihdamı ve faaliyet izni gerektiren yanık merkezi/ünitesi, onkoloji, organ nakli merkezi, kardiyovasküler cerrahi gibi özellikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerler gösterilmektedir.

Klinik hizmetleri olarak,Kurumumuza vatandaşlarımız tarafından sıkça sorulan bazı kliniklerden örnekler verilmiştir.

Veriler 1 Temmuz 2015 itibariyle mevcut durumu kapsamaktadır. 6 ayda bir güncelleme yapılacaktır.

Daha fazla bilgi için www.tkhk.gov.tr web sayfasını ziyaret ediniz.